தொண்டை துணியால் மற்றும் இரத்த மாதிரிக்கு என்ன வித்தியாசம்

2020-08-10

COVID-19 ஐக் கண்டறிவதற்கான தற்போதைய முறைகள் நியூக்ளிக் அமில பரிசோதனை, இரத்த பரிசோதனை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நுரையீரல் சி.டி ஆகியவை அடங்கும். எனவே புதிய கிரீடம் கண்டறிதலுக்கு என்ன வித்தியாசம்தொண்டை துணியால்மற்றும் ஒரு இரத்த சமநிலை? ஒன்றாகப் பார்ப்போம்.

புதிய கொரோனா வைரஸ் சோதனை தற்போது முக்கியமாக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: நியூக்ளிக் அமில சோதனை மற்றும் (இரத்த) ஆன்டிபாடி சோதனை. பொதுவாக, மருத்துவ நோயறிதலில், பரிசோதிக்கப்பட்ட நபர் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாரா மற்றும் நோயின் நிலை என்பதை தீர்மானிக்க இருவரின் கூட்டு சோதனை பயன்படுத்தப்படும்.

புதிய கிரீடம் நியூக்ளிக் அமில சோதனைக்கான மாதிரிகள் சுவாசக் குழாயின் சுரப்புகளிலிருந்து சேகரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் நோயாளியின் சுரப்புகளில் உள்ள வைரஸ் ரிபோநியூக்ளிக் அமிலம் (ஆர்.என்.ஏ) வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்று சோதிக்கப்படுகிறது. நோயாளியின் இரத்தத்தில் இருந்து இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன, இது நோயாளியின் இரத்தத்தில் வைரஸால் தூண்டப்பட்ட ஆன்டிபாடிகள் உள்ளதா என்பதை அறிய ஆன்டிபாடி சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் நோயாளி வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாரா மற்றும் நோயின் நிலை என்பதைக் கண்டறியவும். நியூக்ளிக் அமில நேர்மறை வைரஸ் சுமை தொடர்பானது. வைரஸ் சுமை அதிகமாக இருப்பதால், நியூக்ளிக் அமிலம் நேர்மறையானது. கோட்பாட்டில், வைரஸ் நியூக்ளிக் அமிலம் தொற்று ஏற்பட்ட 1 முதல் 2 நாட்களுக்குள் கண்டறியப்படலாம்.

நோய் எதுவாக இருந்தாலும், மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சையில் இரத்த பரிசோதனை ஒரு இன்றியமையாத பொருளாகும். புதிய கொரோனா வைரஸைப் பொறுத்தவரை, வழக்கமான இரத்த பரிசோதனைகள் டாக்டர்களுக்கு முதலில் பாக்டீரியா தொற்று அல்லது வைரஸ் தொற்றுகளை அடையாளம் காண உதவும். நோயாளியின் இரத்த வழக்கமான சோதனைகள் இயல்பான அல்லது குறைக்கப்பட்ட புற இரத்த வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையும், குறைக்கப்பட்ட லிம்போசைட் எண்ணிக்கையும் இருந்தால், அது பெரும்பாலும் வைரஸ் தொற்றுநோயாகும், பின்னர் நோயாளியின் தொற்றுநோயுடன் இணைந்து நோய் மற்றும் அறிகுறிகளுடன் மட்டுமே, மருத்துவர் தீர்மானிக்க முடியும் நோயாளி புதிய கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயாக சந்தேகிக்கப்படுகிறாரா, பின்னர் பின்தொடர் வைரஸ் நியூக்ளிக் அமில சோதனை இருக்கும். எனவே இந்த விஷயத்தில், புதிய கொரோனா வைரஸின் விசாரணைக்கு இரத்த பரிசோதனையும் உதவியாக இருக்கும்.

The new coronavirus nucleic acid test results are an important reference for the diagnosis and efficacy evaluation of new coronavirus pneumonia. Nucleic acid test screening samples are mostly derived from deep cough sputum or throat swabs. Because the oropharyngeal swab can be operated by opening the mouth, it is relatively simple, so it is more commonly used clinically. However, if the collection ofதொண்டை துணியால்nucleic acid test specimens is not standardized, it may cause "false negative" results and cause delays in treatment. Therefore, nucleic acid and blood drawn antibody tests need to complement each other to confirm whether infection has occurred and the status of the patient.